info@batkhuu.mn   +976 9999-4403

Хуулийн сан

4 жилийн өмнө 5693

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл

/Төсөл/ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/ 2015 оны ... дугаар сарын ... ны өдөр Ул...
4 жилийн өмнө 3760

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: http://www.parliament.mn/laws/projects/552 - эх сурвалжаас үзнэ үү....