info@batkhuu.mn   +976 9999-4403

Монголын баг, сумдын үндэсний холбоо

4 сарын өмнө 99

Монголын баг, сумдын үндэсний холбоо

Монголын баг, сумдын үндэсний холбоо нь нутгийн хөгжлийн төлөөх зорилго бүхий олон нийтийн байгууллагуудтай эрх тэгш харилцах бөгөөд зорилтынхоо хүрээнд хуулийн дагуу төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана....